Laadunhallinta Bactoforcella

1-QRM-49702618Laadunvalvontapäällikkönä vastuullasi on varmistaa, että tehtaalta lähtevä tuote on turvallinen ja täyttää kaikki laatuvaatimuksenne. BRC:n ja ISO22000:n kaltaisissa kansainvälisissä laatustandardeissa edellytetään yhä useammin tuotantoprosessien kriittisten kohtien ja heikkouksien tunnistamista ja dokumentointia. Bactoforce työskentelee testatuin menetelmin elintarviketeollisuuden johtavien yritysten palveluksessa. Kaikki tarkastukset ovat hyvin dokumentoituja ja saatavilla verkosta innovatiivisen R-Force-raportointijärjestelmämme välityksellä.


Mahdolliset ongelmat
Laatuongelman ilmetessä mahdolliset seuraukset tunnetaan hyvin: seisokkiaika, tuotannon menetys, viivästyneet toimitukset, imagolle koituva vahinko yms., minkä vuoksi on erittäin tärkeää tunnistaa nopeasti perussyyt ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Kun ongelma johtuu seuraavista:

– säiliöiden säröt tai neulanreiät
– lämmönvaihdinten ristikontaminaatio
– huonolaatuiset hitsaukset tai
– CIP-järjestelmän mekaaniset viat

tarvitset joustavaa vianmäärityspalvelua, johon liittyy asianmukainen kokemus ja paikan päällä käytettävät työkalut.

Ennaltaehkäisyyn ja dokumentointiin luottaminen
Rakenneviat, kuluminen ja muut viat saattavat helposti johtaa odottamattomiin mikrobiologisiin vaaroihin. Bactoforcella teemme yhteistyötä eräiden elintarviketeollisuuden johtavien yritysten kanssa ehkäistäksemme prosessointivälineiden vioista aiheutuvia laatuongelmia. Asiakkaamme hyödyntävät omassa laadunhallintajärjestelmässään tarkastuksiamme ja raporttejamme sisäisten ja ulkoisten laatutarkastusten dokumentaationa.

Turvallisen tuotantoprosessin lähtökohta…

Bactoforce tietää oman kokemuksensa perusteella, että turvallisen tuotantoprosessin lähtökohtana on validoitu ja ennaltaehkäisevästi tarkastettu tuotantolinja. Huippuluokan tarkastusmenetelmien avulla voimme osoittaa tuotantoprosessin viat oikean aikaan jo ennen sitä, kun laboratorio havaitsee ongelmia lopputuotteessa. Näin sinulla on aikaa ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Tarkastusraporttejamme voidaan lisäksi käyttää sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin.

Ota meihin yhteyttä
Jos haluat tietää lisää tuotantoprosessien validoinnista tarkastusten avulla tai mahdollisuudesta suorittaa rakenteellisia tarkastuksia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä epämuodollisen tapaamisen järjestämiseksi >>

Mistä palveluista saatat olla kiinnostunut?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validointi >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>

Comments are closed.