Oikeudellinen huomautus

1. Ehdot
Käyttämällä näitä verkkosivuja sitoudut noudattamaan näiden verkkosivujen käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa mahdollisesti sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy joitakin näistä ehdoista, et saa käyttää näitä verkkosivuja. Näiden verkkosivujen sisältämä aineisto on suojattu sovellettavilla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla.

2. Käyttöoikeus
Bactoforcen verkkosivuilla myönnetään väliaikaisesti lupa yhden aineistokopion (tiedot tai ohjelmisto) lataamiseksi ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen hetkelliseen tarkasteluun. Kyse on käyttöoikeuden myöntämisestä, ei omistusoikeuden siirrosta, ja tämän käyttöoikeuden mukaisesti ei saa:

A. muokata tai kopioida aineistoa

B. käyttää aineistoja kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen esittämiseen (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen)

C. yrittää purkaa Bactoforcen verkkosivujen sisältämiä ohjelmistoja tai muuntaa niitä lähdekoodiksi

D. poistaa aineistoista tekijänoikeudellisia tai omistusoikeutta koskevia huomautuksia tai

E. siirtää aineistoja toiselle henkilölle tai “peilata” aineistoja muilla palvelimilla.

Tämä käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos näitä rajoituksia ei noudateta, ja Bactoforce saattaa päättää sen milloin tahansa. Kun olet päättänyt aineistojen tarkastelun tai kun tämän käyttöoikeuden voimassaolo päättyy, sinun on tuhottavat hallussasi olevat ladatut sähköisessä tai tulostetussa muodossa olevat aineistot.

3. Vastuuvapautuslauseke
Bactoforcen verkkosivuilla olevat aineistot tarjotaan sellaisenaan. Bactoforce ei myönnä nimenomaisia tai hiljaisia takuita ja kieltäytyy ja sanoutuu näin ollen irti kaikista muista takuista, joita ovat muun muassa hiljaiset kauppakelpoisuutta, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta tai muuta oikeuksien loukkaamista koskevat hiljaiset takuut tai ehdot. Bactoforce ei myöskään myönnä takuita tai esitä väitteitä Internet-sivuillaan olevien aineistojen tai muulla tavoin näihin aineistoihin tai näille verkkosivuille linkitettyjen verkkosivujen aineistoihin liittyvää käyttöä koskevasta oikeellisuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta.

4. Rajoitukset
Bactoforce tai sen tavarantoimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuuvelvollisia vahingoista (muun muassa tietoja tai voittoja koskevista vahingoista tai tietojen tai voittojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista), jotka johtuvat Bactoforcen Internet-sivuilla olevien aineistojen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä silloinkin, kun Bactoforcelle tai Bactoforcen valtuutettu edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta suullisesti tai kirjallisesti. Koska joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita hiljaisia takuita koskevia rajoituksia tai seurannaisia tai satunnaisia vahinkoja koskevaan vastuuvelvollisuuteen liittyviä rajoituksia, nämä rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

5. Tarkistukset ja painovirheet
Bactoforcen verkkosivuilla näkyvät aineistot saattavat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuviin liittyviä virheitä. Bactoforce ei takaa, että sen verkkosivuilla olevat aineistot ovat oikeellisia, täydellisiä tai ajantasaisia. Bactoforce saattaa milloin tahansa tehdä muutoksia verkkosivujensa sisältämiin aineistoihin ilman erillistä ilmoitusta. Bactoforce ei kuitenkaan sitoudu päivittämään aineistoja.

6. Linkit
Bactoforce ei ole tarkistanut kaikkia Internet-sivuilleen linkitettyjä verkkosivuja eikä ole vastuussa tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että sivusto on Bactoforcen hyväksymä. Tällaisten linkitettyjen verkkosivujen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

7. Muutokset sivuston käyttöehtoihin
Bactoforce saattaa tarkistaa verkkosivujensa käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä näitä verkkosivuja sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen kulloistakin versiota.

8. Sovellettava laki
Bactoforcen verkkosivuihin kohdistuviin vaateisiin sovelletaan eurooppalaisia lakeja sen säännösten ristiriitaisuuksista riippumatta.

Verkkosivujen käyttöä koskevat yleiset ehdot

 

 

Comments are closed.